Taiheiki Eiyu den

Artist: 
Kuniyoshi, Utagawa
Description
Image of two samurai fighting.